Skidsektionen

Skidsektionen 2020 består av följande personer:

    Jan Granskog Ordförande    Anki Snickars   Bengt Storthors    Bennet Eklund  Jan-Erik Westmalm   Mikael Ylsöbäck    Sofia Ahlström    Susanna Åbacka

 

Jourlistor

Jour v. 14

Rinkgruppen

Grupp 1 : Tom, Kim, Bengt, Rolf, Mats, Jan-Erik och Johnny

(v 15 - Grupp 2 - Andreas, Jim, Dominic, Jonas, Kristian och Leif)

Mera info