Resultat 14 februari

 Bild från tidigare årFoto : G Back

Resultaten från säsongens tredje klubbtävling på Högåsen i fri stil.

Följande klubbtävling är den 21 februari på Högåsen, masstart.


Funktionärer då : Kristian Å, Göran B & Johanna F

 

Deltagarna ska vara på plats 18:45.
Köldgräns –15 grader.

 

Jourlistor

Jour v. 4

Rinkgruppen

Grupp 3 : Joakim M, Jan K, Patrik L, Patrik S, Jan G och Mats K 

(v 5 - Grupp 4 - Conny S, Jan H, Joakim B, Johan K, Tommy H och TrygveB)

Mera info