Resultat 14 februari

 Bild från tidigare årFoto : G Back

Resultaten från säsongens tredje klubbtävling på Högåsen i fri stil.

Följande klubbtävling är den 21 februari på Högåsen, masstart.


Funktionärer då : Kristian Å, Göran B & Johanna F

 

Deltagarna ska vara på plats 18:45.
Köldgräns –15 grader.

 

Jourlistor

Jour v. 14

Rinkgruppen

Grupp 1 : Tom, Kim, Bengt, Rolf, Mats, Jan-Erik och Johnny

(v 15 - Grupp 2 - Andreas, Jim, Dominic, Jonas, Kristian och Leif)

Mera info