Resultat 21 mars

 Bild från tidigare årFoto : G Back

Resultaten från kvällens klubbmästerskap på Högåsen, fri stil.

Följande och sista klubbtävlingen för säsongen är föräldra/barn-tävlingen den 28 mars på Högåsen.

 

Funktionärer då : Johan S, Kim A & Camilla F

 

Deltagarna ska vara på plats 18:45.

Köldgräns –15 grader.

 

 
 
 

Jourlistor

Jour v. 8

Rinkgruppen

Grupp 1 : Tom G, Kim A, Bengt S, Rolf M, Mats N, Jan-Erik H och Johnny W

(v 9 - Grupp 2 - Andreas R, Jim S, Dominic F, Jonas W, Kristian Å och Leif S)

Mera info