Rinkgruppen

Personerna högst upp i varje grupp är sammankallare för denna säsong. Om man har förhinder, byt med någon annan.
 
Sammankallarna meddelar efter sin vecka vidare så arbetet ej stannar upp, samt för nyckeln till vattenrummet vidare till nästa grupp!
    Vecka Vecka Vecka
Grupp 1 Mats Nordlund 49 3 9
  Patrik Wägar      
  Johnny Rönnberg      
  Tom Groop      
  Kim Ahlström      
  Stefan Martens      
  Rolf Mäntysaari      
Grupp 2 Henrik Schmidt 50 4 10
  Jonas Wägar      
  Kristian Åbacka      
  Leif Sand      
  Andreas Räfsbäck      
  Jim Snickars      
  Lasse Nybacka      
Grupp 3 Patrik Snickars 51 5 11
  Johan Engström      
  Håkan Backlund      
  Martin Röös      
  Jan Granskog      
  Mats Kauppila      
  Glenn-Åke Gullmes      
Grupp 4 Johan Kummel 52 6 12
  Tommy Hägglund      
  Trygve Bäckström      
  Anders Björklund      
  Kent Häggblad      
  Joakim Bäcklund      
Grupp 5 Dan Räfsbäck 1 7 13
  Anders Norrback      
  Carl Gustav Rönnlund      
  Roger Palmroos      
  Jan Kummel      
  Mats Nordström      
Grupp 6 Bennet Eklund 2 8 14
  Mats Storgård      
  Johan Snickars      
  Kennet Franzén      
  Matts-Johan Ågren      
  Göran Back      

 

Jourlistor

Jour v. 4

Rinkgruppen

Grupp 3 : Joakim M, Jan K, Patrik L, Patrik S, Jan G och Mats K 

(v 5 - Grupp 4 - Conny S, Jan H, Joakim B, Johan K, Tommy H och TrygveB)

Mera info