Rink- o sportplanssektionen

Rink- och sportplanssektionen 2019 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförande (delad)     Martin Röös Ordförande (delad)  Ann-Sofie Engström    Dan Kjällberg   Joakim Bäcklund     Leif Kakkuri     Patrik Groop   Ronny Westermark

 

Jourlistor

Jour v. 4

Rinkgruppen

Grupp 3 : Joakim M, Jan K, Patrik L, Patrik S, Jan G och Mats K 

(v 5 - Grupp 4 - Conny S, Jan H, Joakim B, Johan K, Tommy H och TrygveB)

Mera info