Rink- o sportplanssektionen

Rink- och sportplanssektionen 2020 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförande (delad)     Martin Röös Ordförande (delad)  Ann-Sofie Engström    Dan Kjällberg   Joakim Bäcklund     Leif Kakkuri     Patrik Groop   Ronny Westermark

Jourlistor

Jour v. 14

Rinkgruppen

Grupp 1 : Tom, Kim, Bengt, Rolf, Mats, Jan-Erik och Johnny

(v 15 - Grupp 2 - Andreas, Jim, Dominic, Jonas, Kristian och Leif)

Mera info