Spårmästare

Nedannämnda personer sköter spåren  2 ggr i rad efter att ha fått meddelande från den föregående. När man utfört sin uppgift meddelar man följande person på listan.

 

Elljusspåret

  1. Jan Granskog
  2. Mikael Ylsöbäck
  3. Bo-Göran Nygårds
  4. Tony Stenfors
  5. Kristian Åbacka
  6. Tage Nordström
  7. Martin Röös

Vid förhinder skaffar man ersättare eller byter sinsemellan.

Vid problem kontakta Bo-Göran eller Jan.

 

Horo-spåret

  • Nils-Erik Konn
  • Sven Eklund

Jourlistor

Jour v. 4

Rinkgruppen

Grupp 3 : Joakim M, Jan K, Patrik L, Patrik S, Jan G och Mats K 

(v 5 - Grupp 4 - Conny S, Jan H, Joakim B, Johan K, Tommy H och TrygveB)

Mera info