Start

§1 Alla deltagare är skyldiga att både känna till och att följa reglerna för loppet.

§2 Deltagande sker på egen risk. Deltagande i Farmrace är ett medvetet risktagande från deltagarens sida. Deltagarna är medvetna om att skador kan uppkomma i detta lopp. Arrangörerna för Farmrace frånsäger sig allt ansvar för direkta och indirekta person- och sakskador för deltagarna. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.

§3 Anmälan och betalning är bindande. Om anmälan annulleras från deltagarens sida sker ingen återbetalning av deltagaravgiften eller övriga eventuella kostnader. (se §5)

§4 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra loppets upplägg när de vill.

§5 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in loppet. Då kommer betalda deltagaravgifter att återbetalas.

§6 Det kommer att finnas en planerad bana, följ den!

§7 Har du eller någon annan deltagare skadat sig under loppets gång, är du skyldig att påkalla arrangörernas uppmärksamhet.

§8 Det är inte tillåtet att delta påverkad av droger eller alkohol. Det är heller inte tillåtet att använda prestationshöjande preparat.

§9 Dina personuppgifter registreras i arrangörens datasystem vid din anmälan. Uppgifterna lämnas inte till utomstående.

§10 Under loppets gång kommer arrangörerna att dokumentera evenemanget med bilder och film. Som deltagare ger du Farmrace tillstånd att publicera bildmaterial i de medier Farmrace önskar sig använda.

§11 Farmrace är ett roligt lopp. Använd sund bondförnuft, behöver någon annan deltagare hjälp – ställ upp!

Jourlistor

Namnsdag har

Idag :
Alma
Alma

I morgon:
Orvar, Oliver, Olivia
Oiva, Oliver, Olivia, Oivi

I övermorgon :
Rurik
Pasi

Bokningar

Förra månaden Maj 2020 Nästa månad
M Ti O To F L S
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31