Styrelsen 2019

Styrelsen 2019 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförand
    Martin Röös Vice ordförande
  Solveig Fållbäck Sekreterare
    Theresa Gull Vice sekreterare
   Åsa Dahlström Kassör
  Nicklas Granvik Vice kassör
  Camilla Franzén
  Joakim Bäcklund
  Maria Storthors
 Jeanette Storgård Suppleant
    Patrik Wägar Suppleant