Styrelsen 2019

Styrelsen 2019 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförande     Martin Röös Vice ordförande   Solveig Fållbäck Sekreterare     Theresa Gull Vice sekreterare    Åsa Dahlström Kassör   Nicklas Granvik Vice kassör   Camilla Franzén   Joakim Bäcklund   Maria Storthors  Jeanette Storgård Suppleant     Patrik Wägar Suppleant

 

Jourlistor

Jour v. 4

Rinkgruppen

Grupp 3 : Joakim M, Jan K, Patrik L, Patrik S, Jan G och Mats K 

(v 5 - Grupp 4 - Conny S, Jan H, Joakim B, Johan K, Tommy H och TrygveB)

Mera info