Styrelsen 2020

Styrelsen 2020 består av följande personer:

Joakim Bäcklund Ordförande
Nicklas Granvik Vice ordförande
Solveig Fållbäck Sekreterare
Camilla Franzén Vice sekreterare
Åsa Dahlström Kassör
Maria Storthors Vice kassör
Conny Strömberg  
Jeanette Storgård  
Kevin Linton  
Martin Röös Suppleant
Patrik Wägar Suppleant