Rink- o sportplanssektionen

Rink- och sportplanssektionen 2020 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförande (delad)     Martin Röös Ordförande (delad)  Ann-Sofie Engström    Dan Kjällberg   Joakim Bäcklund     Leif Kakkuri     Patrik Groop   Ronny Westermark