Spårmästare

Nedannämnda personer sköter spåren  2 ggr i rad efter att ha fått meddelande från den föregående. När man utfört sin uppgift meddelar man följande person på listan.

 

Elljusspåret

  1. Jan Granskog
  2. Mikael Ylsöbäck
  3. Bo-Göran Nygårds
  4. Tony Stenfors
  5. Kristian Åbacka
  6. Martin Röös

Vid förhinder skaffar man ersättare eller byter sinsemellan.

Vid problem kontakta Jan eller Martin.

 

Horo-spåret

  • Nils-Erik Konn
  • Sven Eklund