Styrelsen 2021

Styrelsen 2021 består av följande personer:

Joakim Bäcklund Ordförande
Nicklas Granvik Vice ordförande
Solveig Fållbäck Sekreterare
Camilla Franzén Vice sekreterare
Åsa Dahlström Kassör
Conny Strömberg Vice kassör
Kevin Linton  
Maria Eklund  
Patrik Lillsjö  
Martin Röös Suppleant
Patrik Wägar Suppleant